Czujnik termometru rezystancyjnego


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Czujnik termometru rezystancyjnego
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
temperatura
Zakres pomiarowy/metoda
5 punktów w zakresie(-80 ÷ 550) °C,metoda porównawcza
Niepewność rozszerzona
(od 0,006 do 0,04) °C
cena

741 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
W zakresie temperatur ujemnych wpis CMC, opublikowany w bazie BIPM KCDB, posiada INTiBS (DI - Polska).
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt
tel: 22 581 95 94, 22 581 95 11 e-mail: barbara.wisniewska@gum.gov.pl, katarzyna.kur@gum.gov.pl