Wielofunkcyjny wzorzec pośredniczący


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wielofunkcyjny wzorzec pośredniczący
Symbol laboratorium
Nr pracowni
52
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
napięcie elektryczne stałe
Zakres pomiarowy/metoda
100 mV ÷ 1000 V metoda bezpośredniego porównania z wzorcowym źródłem napięcia
Niepewność rozszerzona
1E-06 V/V do 1,3E-06 V/V
cena

52 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za punkt pomiarowy