Multimetry


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Multimetry
Symbol laboratorium
Nr pracowni
52
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
napięcie elektryczne stałe
Zakres pomiarowy/metoda
1 mV ÷ 1000 Vmetoda podstawieniowa
Niepewność rozszerzona
3,4E-06 V/V do 3,2E-04 V/V
cena

39 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za punkt pomiarowy