Nawigacja

Certyfikat MID

JN1446/ 4/2016 wersja 1


Nr certyfikatu / Certificate no
JN1446/ 4/2016 wersja 1
Rodzaj certyfikatu / Category
Certyfikat systemu jakości producenta
Nazwa przyrządu pomiarowego / Measuring instrument
Licznik energii elektrycznej czynnej
Szczegółowy rodzaj przyrządu / Measuring instrument
 
Typ / Type
L3Fn..., L3FK..., L1Fk..., L3Fm...
Data wydania / Released from
2016-09-27
Data obowiązywania od / Valid from
2016-09-27
Data obowiązywania do / Valid until
2019-09-27
Jednostka notyfikowana / Notified body
Okręgowy Urząd Miar w Łodzi - JN 1446
Certyfikat powiązany / Related certificate
Uwagi / Remarks
 
Język / Language
pl
Cofnięto / Withdrawn
nie
Wnioskodawca nazwa / Applicant's name
JM-TRONIC Sp. z o.o.
Wnioskodawca kod / Applicant's postal code
04-691
Wnioskodawca miasto / City
Warszawa
Wnioskodawca ulica / Street
ul. Wapienna 43/45
Wnioskodawca NIP / Applicant's fiscal no
 
Wnioskodawca REGON / Applicant's National Business Registry Number
 
Wnioskodawca kraj / Applicant's country
Polska
Producent nazwa / Manufacturer's name
JM-TRONIC Sp. z o.o.
Producent kod / Postal code
04-691
Producent miasto / City
Warszawa
Producent ulica / Street
ul. Wapienna 43/45
Producent NIP / Manufacturer's fiscal no
 
Producent REGON / Manufacturer's National Business Registry Number
 
Producent kraj / Manufacturer's country
Polska
do góry