Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r27328,Dowolny-odbiornik.html
2021-01-27, 16:36

Dowolny odbiornik


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Dowolny odbiornik
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
czułość względem mocy promieniowania laserowego
Zakres pomiarowy/metoda
(0,01 ÷ 1) A/W
Niepewność rozszerzona
0,40 %
cena

780 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
jedna długość fali promieniowania laserowego
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Jedna długość fali promieniowania laserowego
Kontakt
tel: 22 581 9446; 9587; 9403; 9054 e-mail: photometry@gum.gov.pl