Profilometr stykowy


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Profilometr stykowy
Symbol laboratorium
Nr pracowni
43
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
błąd wskazywanego wymiaru (składowa pozioma)
Zakres pomiarowy/metoda
Pt do 100 µm, Ra do 30 µm (wg PN-ISO 3274:1997)
Niepewność rozszerzona
w zależności od zastosowanego wzorca, np. 25 nm dla Ra = 0,8 µm
cena

325 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
poza GUM - w przypadku przyrządów stacjonarnych
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-