Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r2703594674,Komplet-plytek-wzorcowych-interferencyjnie-reszty-ulamkowe-lasery.html
2019-05-26, 16:57

Komplet płytek wzorcowych - interferencyjnie (reszty ułamkowe, lasery)


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Komplet płytek wzorcowych - interferencyjnie (reszty ułamkowe, lasery)
Symbol laboratorium
Nr pracowni
41
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
długość środkowa
Zakres pomiarowy/metoda
(0,5 ÷ 305) mm
Niepewność rozszerzona
Q[21; 0,2L] nm; L w mm
cena

130 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za 1 szt. płytki wzorcowej