Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r269151244,Miernik-luminancji-Minolta-LS-110.html
2020-02-23, 17:45

Miernik luminancji Minolta LS 110


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Miernik luminancji Minolta LS 110
Symbol laboratorium
Nr pracowni
62
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
luminancja źródła opartego na lampie wolframowej
Zakres pomiarowy/metoda
(1,5 ÷ 400) cd/m2 metoda z użyciem wzorca światłości i wzorca współczynnika przepuszczania
Niepewność rozszerzona
0,03
cena

845 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-