Spektrofotometry i kolorymetry odbiciowe


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Spektrofotometry i kolorymetry odbiciowe
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
Parametry kolorymetryczne x, y, Y (dla jednego iluminantu i jednego obserwatora kolorymetrycznego)
Zakres pomiarowy/metoda
porównanie z parametrami kolorymetrycznymi wzorców odniesienia
Niepewność rozszerzona
niepewność dla przykładowego wzorca Pale Grey ΔY ± 0,47; Δx ± 0,0002; Δy ± 0,0002
cena

1170 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
P - w przypadku przyrządów o dużych gabarytach lub gdy przyrząd wykorzystywany jest w pracy ciągłej laboratorium pomiarowego.
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
W przypadku wzorcowania poza siedzibą GUM do ceny całkowitej za wzorcowanie należy doliczyć rzeczywiste koszty zakwaterowania, podróży i diety delegacyjnej.
Kontakt

tel: 22 581 94 36, 22 581 94 95; e-mail: sylwia.gornik@gum.gov.pl alicja.zydorowicz@gum.gov.pl