Komparator prądowy


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Komparator prądowy
Symbol laboratorium
Nr pracowni
53
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
błąd prądowy i kątowy
Zakres pomiarowy/metoda
znamionowy prąd pierwotny (2 ÷ 10000) A; znamionowy prąd wtórny 5 A i 1 A
Niepewność rozszerzona
0,003 %, 0,3 minuty (k = 2, P= ok. 95 %)
cena

143 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za jedną przekładnię do 100 A