Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

ZZT 9/2011


Nr decyzji
ZZT 9/2011
Znak zatwierdzenia typu
 
Nazwa przyrządu pomiarowego
Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1000 m3, naziemne, posadowione na stałe
Producent przyrządu pomiarowego
Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.
Kod
09-410
Miasto
Płock
Ulica
ul. Wyszogrodzka 133
Kraj
-
Data wydania
2011-11-25
Data obowiązywania od
2011-11-25
Data obowiązywania do
Decyzja powiązana
Uwagi
 
Cofnięto
nie
do góry