Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r25290886204,Cewka-indukcyjna-stala.html
2019-05-26, 22:56

Cewka indukcyjna stała


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Cewka indukcyjna stała
Symbol laboratorium
Nr pracowni
52
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
równoważna rezystancja szeregowa
Zakres pomiarowy/metoda
rezystancja dla cewek 1 mH ÷ 1 H
Niepewność rozszerzona
300 ??/?
cena

455 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-