Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r25261,Cisnieniomierz-elektroniczny-cisnienie-wzgledne.html
2021-06-22, 10:02

Ciśnieniomierz elektroniczny - ciśnienie względne


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Ciśnieniomierz elektroniczny - ciśnienie względne
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
ciśnienie względne
Zakres pomiarowy/metoda
-100 kPa ÷ 250 MPa
Niepewność rozszerzona
0,8 Pa ÷ 2,0E-04p
cena

2210 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
G
Uwagi dot. wzorcowania
większe dokładności niż klasa 0,02; (1 zakres, 10 pkt. pomiarowych)
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za usługę niestandardową będzie ustalana indywidualnie.
Kontakt

mass@gum.gov.pl; tel.:22 581 92 00; 22 581 95 27