Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r2518839261,Mikrofon-pomiarowy-klasy-WS1-WS2-lub-WS3.html
2021-10-26, 07:19

Mikrofon pomiarowy klasy WS1, WS2 lub WS3


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Mikrofon pomiarowy klasy WS1, WS2 lub WS3
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
poziom skuteczności ciśnieniowej - moduł
Zakres pomiarowy/metoda
250 Hz lub 1 kHz
Niepewność rozszerzona
WS1 i WS2: 0,07 dBWS3: 0,09 dB
cena

650 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
Niepewność zależy od rodzaju mikrofonu.
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt
Danuta Dobrowolska: danuta.dobrowolska@gum.gov.pl ; tel. 22 581 9123