Przetwornik udarów mechanicznych


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Przetwornik udarów mechanicznych
Symbol laboratorium
Nr pracowni
12
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
czułość w funkcji przyspieszenia
Zakres pomiarowy/metoda
metoda porównawcza wg ISO 16063-22; 2 km/s2 ÷ 100 km/s2
Niepewność rozszerzona
-
cena

455 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Koszt dotyczy 1 przetwornika 1-osiowego o masie do 50 g. Cena za usługę niestandardową będzie ustalana indywidualnie.