Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r2449870735,Przyrzady-do-pomiaru-napiecia-pradu-i-rezystancji.html
2019-11-19, 00:32

Przyrządy do pomiaru napięcia, prądu i rezystancji


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Przyrządy do pomiaru napięcia, prądu i rezystancji
Symbol laboratorium
Nr pracowni
52
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
Opłata stała związana ze zleceniem, przygotowaniem przyrządu i stanowiska pomiarowego pobierana jednorazowo
Zakres pomiarowy/metoda
-
Niepewność rozszerzona
-
cena

195 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-