Profilometr stykowy


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Profilometr stykowy
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
błąd wskazywanego wymiaru (składowa pionowa)
Zakres pomiarowy/metoda
Pt do 100 µm, Ra do 30 µm (wg PN-ISO 3274:1997)
Niepewność rozszerzona
w zależności od zastosowanego wzorca, np. 25 nm dla Ra = 0,8 µm
cena

390 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
poza GUM - w przypadku przyrządów stacjonarnych, do ceny dolicza się koszt delegacji
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

Łukasz Ślusarski; lukasz.slusarski@gum.gov.pl; Anna Trych-Wildner; anna.wildner@gum.gov.pl;tel.: 22 581 93 18