Skale czasu


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Skale czasu
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
różnica skal czasu względem UTC(PL)
Zakres pomiarowy/metoda
± 1 s
Niepewność rozszerzona
2 ns
cena

1300 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

tel. 22 581 9156 tel. 22 581 9232; e-mail: time@gum.gov.pl