Skale czasu


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Skale czasu
Symbol laboratorium
Nr pracowni
22
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
różnica skal czasu względem UTC
Zakres pomiarowy/metoda
± 1 s porównanie metodą GPS CV
Niepewność rozszerzona
14 ns
cena

1105 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
wzorcowanie zdalne
Uwagi dot. wzorcowania
Użytkownik dostarcza surowe dane pomiarowe z pomiarów realizowanej przez siebie skali czasu za pomocą skalibrowanego systemu do porównań metodą GPS CV.
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-