Pochyłomierz - za pomocą wzorcowej powierzchni poziomej


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Pochyłomierz - za pomocą wzorcowej powierzchni poziomej
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
błąd wskazania zerowego kąta nachylenia
Zakres pomiarowy/metoda
± 10 mm/m
Niepewność rozszerzona
0,5 × a (a - rozdzielczość pochyłomierza)
cena

65 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt
Katarzyna Nicińska; katarzyna.nicinska@gum.gov.pl; tel.:22 581 94 84