Komparatory częstotliwości


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Komparatory częstotliwości
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
częstotliwość
Zakres pomiarowy/metoda
(1 kHz ÷ 10 MHz)
Niepewność rozszerzona
0,5E-06 Hz+2E-12*f (przy założeniu t =100 s)
cena

1209 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
zakres pomiarowy może być szerszy
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Podana cena jest określona dla średniej liczby roboczogodzin koniecznych do przeprowadzenia wzorcowania typowego przyrządu i typowych zakresów. W przypadkach wzorcowań nietypowych cenę określa się indywidualnie dla każdego przyrządu - liczba rbg x stawka za 1 rbg.
Kontakt

tel. 22 581 9418 tel. 22 581 9156; e-mail: time@gum.gov.pl