Licznik energii


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Licznik energii
Symbol laboratorium
Nr pracowni
53
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
energia w układzie trójfazowym
Zakres pomiarowy/metoda
U = (60 ÷ 500) V; I = (0,05 ÷ 100) A;f = (45 ÷ 65) Hz; wsp. mocy (czynnej lub biernej) od 1 do 0,5
Niepewność rozszerzona
niepewność rozszerzona: 0,015% (dla k = 1,65, przy poziomie ufności 95%)
cena

409.50 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za pierwszy punkt pomiarowy, każdy następny to 0,15 rbg x stawka za 1 rbg.