Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

ZT 60/2019


Nr decyzji
ZT 60/2019
Znak zatwierdzenia typu
PL T 19 60
Nazwa przyrządu pomiarowego
zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 350 dm3, posadowione na stałe
Producent przyrządu pomiarowego
FIFNY FYRTEL sp. z o.o.
Kod
60-135
Miasto
Poznań
Ulica
ul. Raszyńska 42
Kraj
Polska
Data wydania
2019-08-28
Data obowiązywania od
Data obowiązywania do
2029-08-28
Decyzja powiązana
Uwagi
-
Cofnięto
nie
do góry