Kątownik 90° (stalowy, granitowy, z ramieniem) - za pomocą maszyny WMP


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Kątownik 90° (stalowy, granitowy, z ramieniem) - za pomocą maszyny WMP
Symbol laboratorium
Nr pracowni
43
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
prostoliniowość
Zakres pomiarowy/metoda
(0 ÷ 500) µm
Niepewność rozszerzona
0,5 µm
cena

234 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
max. wymiary kątownika (700 x 500) mm
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
W przypadku pomiaru prostopadłości opłata za prostoliniowość nie jest pobierana.