Kalibratory miernika mocy


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Kalibratory miernika mocy
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
napięcie stałe, impedancja
Zakres pomiarowy/metoda
(0,04 ¸ 16) V
Niepewność rozszerzona
(1E-05 ÷ 3,2E-02) V
cena

741 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
kalibrator
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Podana cena jest ceną średnią i dotyczy typowego przyrządu i typowego zakresu wzorcowania.
Kontakt

 tel.: 22 581 9503 electricity@gum.gov.pl