Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r2316972480,Areometr-szklany.html
2021-06-13, 13:48

Areometr szklany


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Areometr szklany
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
gęstość cieczy
Zakres pomiarowy/metoda
(0,5 ÷ 2,5) g/cm3
Niepewność rozszerzona
(0,00002 ÷ 0,001) g/cm3
cena

154 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt
Elżbieta Lenard e-mail: density@gum.gov.pl; elzbieta.lenard@gum.gov.pl; tel.: 22 581 94 10