Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r23115847155,Czestosciomierze-czasomierze-czestosciomierze-i-czasomierze-cyfrowe-i-analogowe-.html
2019-05-23, 17:19

Częstościomierze-czasomierze, częstościomierze i czasomierze cyfrowe i analogowe, w tym również stanowiące integralną część innych urządzeń


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Częstościomierze-czasomierze, częstościomierze i czasomierze cyfrowe i analogowe, w tym również stanowiące integralną część innych urządzeń
Symbol laboratorium
Nr pracowni
22
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
częstotliwość (1-dniowe badanie podstawy czasu)
Zakres pomiarowy/metoda
(0,1 Hz ÷ 14 GHz) pomiar bezpośredni ustalonej częstotliwości lub pomiar częstotliwości wzorcowej
Niepewność rozszerzona
od (1 pHz + 2E-12*f)
cena

260 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
1-dniowe badanie podstawy czasu