Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r23018756479041,Wzorzec-nastawczy-do-mikrometrow-interferencyjnie-dotykowo-w-pozycji-poziomej-z-.html
2022-09-29, 07:12

Wzorzec nastawczy do mikrometrów - interferencyjnie, dotykowo w pozycji poziomej (z płytką 10 mm)


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wzorzec nastawczy do mikrometrów - interferencyjnie, dotykowo w pozycji poziomej (z płytką 10 mm)
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
długość środkowa
Zakres pomiarowy/metoda
(125 ÷ 3000) mm
Niepewność rozszerzona
Q[112; 0,59L] nm; L w mm
cena

455 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

Robert Szumski; robert.szumski@gum.gov.pl; tel.: 225819332