Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r2301336025746,Cisnieniomierz-elektroniczny-cisnienie-bezwgledne.html
2021-06-22, 10:19

Ciśnieniomierz elektroniczny - ciśnienie bezwględne


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Ciśnieniomierz elektroniczny - ciśnienie bezwględne
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
ciśnienie bezwzględne
Zakres pomiarowy/metoda
3,5 kPa ÷ 7 MPa
Niepewność rozszerzona
(2,7 ÷ 3,0)E-05p
cena

1560 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
G
Uwagi dot. wzorcowania
klasa od 0,04 do 0,2 (1 zakres, 10 pkt. pomiarowych)
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za usługę niestandardową będzie ustalana indywidualnie.
Kontakt

mass@gum.gov.pl; tel.:22 581 92 00; 22 581 95 27