Nawigacja

Certyfikat MID

1450-MID-017, edition 1


Nr certyfikatu / Certificate no
1450-MID-017, edition 1
Rodzaj certyfikatu / Category
Approved Quality System
Nazwa przyrządu pomiarowego / Measuring instrument
Gas meter
Szczegółowy rodzaj przyrządu / Measuring instrument
Turbine gas meter, Gas volume conversion device, rotary displacement gas meter
Typ / Type
CGT-02; CMK-03; CGR-FX
Data wydania / Released from
2020-07-03
Data obowiązywania od / Valid from
Data obowiązywania do / Valid until
2023-07-06
Jednostka notyfikowana / Notified body
Oil and Gas Institute - NB 1450
Certyfikat powiązany / Related certificate
Uwagi / Remarks
-
Plik / Scan of certificate
Język / Language
en
Cofnięto / Withdrawn
nie
Wnioskodawca nazwa / Applicant's name
COMMON S.A.
Wnioskodawca kod / Applicant's postal code
91-205
Wnioskodawca miasto / City
Łódź
Wnioskodawca ulica / Street
ul. Aleksandrowska 67/93
Wnioskodawca NIP / Applicant's fiscal no
-
Wnioskodawca REGON / Applicant's National Business Registry Number
-
Wnioskodawca kraj / Applicant's country
Poland
Producent nazwa / Manufacturer's name
COMMON S.A.
Producent kod / Postal code
91-205
Producent miasto / City
Łódź
Producent ulica / Street
ul. Aleksandrowska 67/93
Producent NIP / Manufacturer's fiscal no
-
Producent REGON / Manufacturer's National Business Registry Number
-
Producent kraj / Manufacturer's country
Poland
do góry