Komory klimatyczne, termostatyczne


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Komory klimatyczne, termostatyczne
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
wilgotność względna, temperatura
Zakres pomiarowy/metoda
1 punkt wzorcowania w zakresach (-70 ÷ -20) °C; (+50 ÷ +95) °C; przez porównanie z wzorcowym higrometrem punktu rosy, wzorcowym termometrem oraz czujnikami termohigrometrycznymi
Niepewność rozszerzona
(0,3 ÷ 1,0) %, 0,1 °C
cena

780 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt
tel.: 22 581 91 47 e-mail: iwona.wisniewska@gum.gov.pl