Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r226972052,Twardosciomierz-dynamiczny-i-inny.html
2019-11-20, 23:42

Twardościomierz dynamiczny i inny


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Twardościomierz dynamiczny i inny
Symbol laboratorium
Nr pracowni
73
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
twardość Rockwella
Zakres pomiarowy/metoda
(70 ÷ 88) HRA; (80 ÷ 100) HRB;(20 ÷ 70) HRC
Niepewność rozszerzona
0,6 HRA; 1,0 HRB; 0,6 HRC
cena

195 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Dla jednej skali