Wzorce stężenia masowego pierwiastków


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wzorce stężenia masowego pierwiastków
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
zawartość składnika
Zakres pomiarowy/metoda
1 g/dm3
Niepewność rozszerzona
w zależności od rodzaju pierwiastka: 0,0010; 0,0012; 0,0013; 0,0020 g/dm3
cena

50 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

chemistry@gum.gov.pl tel.: 22 581 9201, fax: 22 581 9395