Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r22000724225096,Mierniki-luminancji-RF-100-PL1RF-100.html
2019-11-19, 01:05

Mierniki luminancji: RF-100 + PL1.RF-100


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Mierniki luminancji: RF-100 + PL1.RF-100
Symbol laboratorium
Nr pracowni
62
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
luminancja źródła opartego na lampie wolframowej
Zakres pomiarowy/metoda
(1,5 ÷ 400) cd/m2 metoda z użyciem wzorca światłości i wzorca współczynnika przepuszczania
Niepewność rozszerzona
0,03
cena

585 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-