Mostek pojemności


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Mostek pojemności
Symbol laboratorium
Nr pracowni
52
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
pojemność elektryczna
Zakres pomiarowy/metoda
0,01 pF ÷ 100 ?F
Niepewność rozszerzona
10 ?F/F ÷ 1 mF/F
cena

195 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za pierwszy punkt pomiarowy dla danej częstotliwości, każdy następny to 91,00 zł (0,7 rbg x stawka za 1 rbg).