Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r21790004192208,DT-192021.html
24.06.2024, 18:30

ŁUKASZ SZWEDO STAL-MONT PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE


Skrócona nazwa podmiotu
STAL-MONT
Adres podmiotu
37-464 Stalowa Wola
ul. ppor.Tadeusza Sochy 10

ŁUKASZ SZWEDO STAL-MONT PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE

Numer cechy
0481 PL
Rodzaj tachografu

Wykaz decyzji (zezwoleń)

Nr decyzji Data decyzji Status Zakres zezwolenia Rodzaj tachografu Uwagi
DT 19/2021 2021-03-26 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy analogowy i cyfrowy

Miejsca świadczenia usług

Decyzja Lokalizacje Status
DT 19/2021
  1. ul. Przemysłowa 4, 37-450, Stalowa Wola
aktywny