Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r21043593,Polyskomierz-wzorcowanie-dla-trzech-geometrii-pomiarowych-2020-6060-8585.html
2019-11-19, 08:42

Połyskomierz - wzorcowanie dla trzech geometrii pomiarowych: 20/20, 60/60, 85/85


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Połyskomierz - wzorcowanie dla trzech geometrii pomiarowych: 20/20, 60/60, 85/85
Symbol laboratorium
Nr pracowni
62
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
połysk
Zakres pomiarowy/metoda
(90 ÷ 100) GU metoda porównawcza z użyciem połyskomierza wzorcowego
Niepewność rozszerzona
0,006
cena

845 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-