Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r2096600916,Wzorce-achromatyczne-i-barwne-widmowego-wspolczynnika-przepuszczania-kierunkoweg.html
2019-11-11, 23:36

Wzorce (achromatyczne i barwne) widmowego współczynnika przepuszczania kierunkowego ? wzorcowane w odniesieniu do wzorca pierwotnego


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wzorce (achromatyczne i barwne) widmowego współczynnika przepuszczania kierunkowego ? wzorcowane w odniesieniu do wzorca pierwotnego
Symbol laboratorium
Nr pracowni
61
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
widmowy współczynnik przepuszczania kierunkowego materiałów neutralnych widmowo (dla jednego wzorca przy dwóch długościach fali)
Zakres pomiarowy/metoda
0,001 ÷ 1,000Zakresy widmowe (210 ÷ 900) nm, (900 ÷ 2500) nm
Niepewność rozszerzona
Niepewność widmowego współczynnika przepuszczania kierunkowego wyliczana jest z wielomianu dla gęstości optycznej z uwzględnieniem zależności ?(?) = 10-D(?)
cena

143 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-