Komórka punktu stałego (dla termometrii kontaktowej)


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Komórka punktu stałego (dla termometrii kontaktowej)
Symbol laboratorium
Nr pracowni
101
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
temperatura
Zakres pomiarowy/metoda
punkt krzepnięcia In
Niepewność rozszerzona
1,75 mK
cena

2483 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-