Nawigacja

Rejestr przyrządów pomiarowych zalegalizowanych ponownie za pomocą metody statystycznej

liczniki energii elektrycznej


Nazwa przyrządu pomiarowego
liczniki energii elektrycznej
Model lub typ
CORAX 1.
Nazwa producenta
APATOR

W celu wyszukania konkretnego numeru proszę wcisnąć kombinację klawiszy „CTRL” i „F” a następnie w polu wyszukiwania w dolnym rogu ekranu wpisać szukany ciąg znaków i nacisnąć Enter.

Numer fabryczny
83514519 83515023 83533493 83514123 83514151 83514306 83514335 83532552 83532599 83514522 83514566 83514619 83514764 83514879 83514883 83537085 83513652 83513919 83468263 83468422 83468525 83468548 83468571 83512996 83513007 83513045 83513090 83513210 83513259 83513494 83513502 83649521 83649539 83649562 83649564 83649572 83649578 83649590 83649685 83652117 83652145 83651847 83649733 83651974 83651696 83651712 83651731 83651762 83651773 83651548 83651557 83614763 83614823 83614858 83614865 83614905 83614906 83614912 83615049 83615155 83615196 83649804 83649822 83615213 83615222 83649826 83649835 83649840 83649842 83649844 83649895 83615802 83615806 83615922 83651567 83651586 83651593 83651594 83615999 83616057 83616081 83616086 83616149 83651678 83651455 83616211 83616214 83650828 83650845 83650856 83652161 83652251 83649424 83649444 83652054 83652055 83584306 83584342 83584408 83579513 83579670 83579751 83584031 83584154 83584294 83613379 83759475 83759757 83653846 83759824 83759840 83759848 83759607 83759389 83759889 83759904 83756896 83757130 83514585 83649543 83649570 83651572 83584385 83513885 83514430 83514245 83514917 83533873 83759388 83760159 83615754 83615810 83616250 83649496 83651654 83614985 83615170 83649646 83649797 83651720 83468699 83514119 83514940 83537155 83579631 83513672 83615833 83615899 83756781 83579718 83584022 83514958 83533653 83760166 83615761 83649613 83537132 83533555 83579880 83513828 83759586 83760228 83616092 83649573 83652152 83651830 83514733 83759480 83759917 83537191 83537596 83653777 83513130 83513668 83614974 83615047 83615054 83651841 83651825 83514437 83756873 83757118 83759933 83584155 83468601 83615859 83615948 83649663 83649808 83649841 83652085 83514381 83514455 83609961 83579610 83583947 83514009 83651629 83615844 83649710 83649910 83579694 83759512 83760185 83513827 83537343 83537166 83537389 83616217 83649481 83649823 83652794 83651850 83651854 83468409 83514811 83759327 83514877 83537362 83513857 83759463 83468491 83614830 83616023 83651730 83651524 83579793 83616049 83616069 83649609 83651971 83649556 83649577 83649825 83651877 83651896 83651519 83759756 83514366 83514860 83615880 83649696 83649757 83652111 83651903 83651778 83651490 83651501 83468496 83759519 83513496 83513997 83514032 83514132 83514498 83584411 83760153 83651531 83651677 83615060 83615238 83615793 83615809 83615812 83616158 83649589 83513660 83537071 83468754 83513797 83649601 83649814 83579839 83514016 83615017 83615097 83649569 83651727 83513409 83513469 83514805 83614825 83614940 83614993 83652259 83652012 83652065 83468516 83468688 83759317 83759465 83759969 83615201 83616120 83579612 83513856 83537243 83759624 83759613 83609846 83616082 83652192 83513041 83513179 83514581 83514768 83515028 83515032 83533785 83649776 83651596 83512900 83513891 83537147 83759942 83614890 83615233 83615811 83651580 83514630 83533530 83759653 83759390 83759406 83614938 83615839 83615869 83615991 83649541 83650885 83651748 83651621 83537642 83533673 83615937 83649535 83651870 83651537 83579796 83584144 83584210 83533947 83760075 83759993 83760008 83616243 83651858 83651918 83583997 83615835 83616105 83652071 83513261 83514378 83759502 83759835 83760188 83468338 83468379 83468436 83757190 83651577 83651472 83615138 83759530 83583960 83653745 83616204 83513682 83514384 83514525 83532651 83532674 83468519 83468701 83759454 83759992 83614773 83615088 83468414 83756891 83614768 83616044 83584389 83513150 83514264 83514468 83584183 83584255 83651794 83537288 83514061 83537652 83513118 83514240 83584203 83651997 83651869 83651739 83615245 83615831 83616208 83649725 83651620 83649654 83652004 83468515 83759487 83759280 83759799 83759836 83760269 83514885 83532678 83513978 83537620 83514380 83532283 83537400 83579620 83533867 83583968 83584417 83514207 83616193 83649440 83651609 83757015 83579538 83584253 83512940 83513396 83653616 83468392 83513823 83614937 83616161 83649547 83649744 83650855 83652127 83651908 83651915 83651703 83513456 83584034 83649537 83649551 83649709 83649902 83579853 83614877 83615982 83651980 83651806 83760253 83616212 83649735 83651681 83513043 83468389 83533678 83759821 83512845 83514020 83756965 83760210 83514197 83514996 83533795 83616242 83653714 83513175 83513495 83512915 83615797 83615836 83649419 83649715 83537554 83513086 83513530 83514039 83756975 83515038 83468312 83513071 83514962 83514970 83615791 83651988 83651520 83616032 83651787 83651834 83468552 83610220 83614800 83649662 83759288 83759478 83652087 83651660 83651443 83651479 83615891 83651626 83759746 83514450 83468602 83513410 83514480 83514813 83532469 83759458 83652035 83756809 83615172 83615180 83615237 83649451 83611121 83514567 83515020 83468383 83532452 83532673 83652063 83651459 83614987 83615063 83615251 83649450 83649483 83515003 83512844 83512942 83514064 83514068 83514198 83532378 83514295 83514488 83514595 83532672 83532795 83515033 83537142 83537332 83537431 83537540 83513628 83514021 83468365 83468407 83468486 83468640 83468748 83513003 83513199 83513434 83649529 83649603 83649661 83649673 83652107 83651873 83651932 83651935 83649717 83649750 83651828 83651552 83651553 83614795 83614797 83614872 83614942 83615034 83615112 83615164 83615198 83649791 83615249 83615765 83615784 83615803 83615830 83615868 83651602 83651628 83652587 83615975 83615983 83616014 83616037 83616051 83616109 83616164 83616175 83651425 83651529 83652178 83652250 83649443 83649458 83652052 83584314 83584384 83579559 83579584 83579671 83579754 83579797 83759419 83759633 83759635 83760243 83760256 83760047 83759903 83756824 83756831 83756894 83533617 83513725 83652133 83513895 83757092 83757195 83514916 83615231 83615823 83649460 83649645 83651747 83584173 83584215 83468677 83614889 83615181 83616048 83649857 83651769 83759975 83514501 83532273 83579595 83513158 83615847 83649427 83513607 83468396 83651571 83651487 83759713 83652049 83584339 83513327 83759490 83759979 83583949 83615080 83615224 83650880 83652134 83513505 83513752 83759706 83760050 83759994 83468529 83609813 83512989 83649512 83649595 83651732 83537626 83756798 83757000 83759787 83579590 83615027 83615205 83579444 83649900 83651521 83514177 83514410 83756905 83513604 83651689 83651767 83756806 83614778 83615941 83616240 83649848 83579883 83513377 83513798 83514657 83616070 83649542 83614780 83615194 83651941 83651817 83651530 83649454 83513568 83512901 83759408 83514703 83514716 83514031 83468351 83615943 83579930 83579528 83651587 83649724 83650865 83651874 83532722 83614915 83614986 83615192 83615924 83652110 83651852 83651880 83756801 83468447 83760147 83514859 83759300 83651851 83651642 83615834 83649909 83514037 83514476 83513594 83513011 83513893 83515019 83615758 83615863 83652003 83651916 83651605 83651485 83532785 83533881 83513556 83513831 83513881 83514708 83514929 83614860 83615770 83537451 83616016 83649892 83651692 83579739 83513603 83759668 83468288 83760007 83615130 83615007 83615992 83649472 83652042 83651990 83651810 83584305 83584439 83513945 83615197 83615827 83615976 83616168 83649580 83649593 83651585 83579831 83759741 83615073 83615759 83615790 83651595 83514332 83514338 83514910 83468719 83468440 83513542 83614962 83614979 83615995 83649469 83651438 83615900 83651741 83651763 83757246 83759717 83759448 83615939 83615980 83616090 83649438 83652708 83584221 83615866 83615970 83649631 83652888 83514144 83759439 83652226 83652129 83615100 83532625 83537349 83616140 83649727 83649742 83512852 83512873 83514876 83759893 83514995 83532622 83513837 83468265 83615124 83615185 83649770 83651481 83759652 83579731 83584089 83653727 83616218 83649534 83651884 83651441 83513480 83514101 83533770 83584054 83584241 83651774 83615106 83513952 83537091 83537527 83468576 83513920 83615979 83651650 83616201 83649532 83649584 83609871 83616237 83649759 83651879 83468406 83537336 83532648 83468434 83584428 83532628 83584179 83615075 83615849 83616110 83649538 83651945 83651638 83651495 83651509 83759827 83579611 83514560 83533529 83468559 83759982 83513082 83651494 83649630 83584361 83651711 83513551 83513785 83514243 83468381 83759828 83615001 83651779 83651805 83614762 83615842 83616022 83649824 83651776 83615915 83651418 83579705 83513067 83513688 83468322 83468403 83537192 83537374 83533906 83468646 83532263 83514800 83513300 83759654 83513243 83513503 83513647 83514092 83537089 83533556 83534046 83468564 83579695 83614848 83649525 83759629 83512965 83513602 83584124 83584128 83514746 83615814 83651856 83651460 83468384 83513800 83759450 83759561 83513314 83579582 83514562 83614829 83615960 83616079 83649431 83649548 83649576 83649647 83649740 83614922 83652260 83652116 83651933 83614867 83614904 83615013 83615056 83616124 83649904 83651573 83651616 83537203 83514402 83512954 83532390 83468289 83513563 83468565 83759496 83512979 83759813 83532801 83537361 83514705 83514760 83610145 83579463 83579744 83615109 83649627 83649852 83468509 83513107 83649700 83649873 83652045 83651698 83579749 83609936 83616143 83616183 83584357 83537492 83514075 83514184 83514268 83514411 83532435 83532702 83532738 83532761 83514739 83514831 83537156 83537244 83537367 83537416 83537500 83537549 83533856 83533970 83513843 83513882 83468335 83468472 83468577 83513239 83513359 83513384 83513436 83649540 83649553 83649599 83649634 83649675 83652113 83652142 83651853 83651891 83651937 83649719 83649745 83651960 83651710 83651786 83651819 83614794 83614819 83614991 83615009 83615030 83615055 83615091 83615150 83615178 83615234 83649831 83615829 83615909 83615917 83616026 83616035 83616054 83616115 83651420 83651433 83651488 83651489 83651522 83651523 83652157 83649411 83649453 83584409 83584434 83579442 83579855 83583985 83584104 83584134 83584148 83759544 83759545 83759809 83653815 83653821 83759817 83759853 83759642 83759360 83653722 83759983 83756828 83756940 83513213 83615232 83649506 83513892 83537556 83760010 83615911 83615996 83651848 83651449 83616066 83651559 83651517 83653735 83759793 83584436 83513111 83649429 83649810 83651645 83651649 83584188 83653865 83515006 83513379 83468617 83651944 83615079 83615853 83649448 83652271 83579696 83579814 83513028 83468715 83616179 83649524 83651832 83532537 83513208 83513685 83514425 83514684 83514852 83614998 83615775 83650820 83651428 83537204 83759441 83513528 83584257 83610225 83615019 83615894 83649608 83652015 83614894 83615136 83615870 83616100 83652270 83651998 83651760 83513048 83513442 83532585 83533982 83579472 83584129 83513648 83514051 83514662 83653716 83579556 83579778 83584299 83533531 83513638 83537333 83614945 83615134 83615247 83615949 83649425 83614989 83615908 83651907 83513963 83759417 83514202 83468578 83579632 83513023 83514706 83513311 83759814 83760122 83649820 83651840 83615025 83615023 83652025 83651742 83651820 83651632 83651413 83651439 83651540 83651617 83759412 83514122 83514942 83615082 83649839 83651657 83537229 83759416 83514779 83584077 83760203 83651569 83651576 83651634 83579535 83614996 83615954 83649417 83649746 83512893 83513435 83513695 83615248 83616166 83649615 83651746 83651633 83579916 83584086 83584163 83756790 83756815 83513140 83614855 83615095 83649658 83651973 83514265 83614873 83649688 83649896 83759295 83649843 83649890 83649905 83651808 83584082 83757117 83759409 83759355 83759892 83615774 83616029 83512877 83579583 83653764 83615121 83615142 83651842 83651722 83651631 83759952 83468410 83614776 83615821 83652013 83652053 83651790 83512913 83614969 83615005 83649737 83649881 83514066 83514446 83514714 83514938 83615921 83616174 83649478 83651900 83513878 83468510 83756987 83759890 83615076 83615207 83649560 83652791 83651753 83616136 83649505 83649588 83649775 83651921 83651801 83651473 83513658 83514750 83759411 83651641 83584152 83513527 83513571 83513910 83514837 83760215 83514030 83537406 83759513 83614968 83615902 83616085 83651743 83513820 83756859 83584187 83615903 83615950 83649676 83652084 83651547 83651446 83513183 83651846 83653738 83615141 83533842 83513803 83514697 83533651 83649464 83649571 83651714 83579772 83615148 83615753 83650790 83614792 83615156 83615163 83616009 83649707 83649798 83468284 83537390 83584130 83584001 83651777 83652897 83584102 83468608 83614779 83513506 83651738 83615115 83615135 83616045 83649619 83512999 83468473 83615776 83615843 83649508 83649546 83649566 83649607 83651814 83649754 83649803 83584149 83584276 83649838 83651648 83759321 83614842 83615872 83649493 83649883 83651424 83513292 83514252 83532269 83532748 83760001 83514429 83513322 83579587 83513474 83514154 83514892 83651693 83651766 83649418 83649583 83759554 83513021 83513238 83584085 83584142 83757030 83615038 83616030 83651675 83653660 83537597 83468355 83759546 83514007 83584009 83584175 83533648 83652009 83651978 83584157 83649412 83649816 83651928 83615893 83759335 83651619 83651476 83649586 83650671 83614997 83537116 83649689 83514538 83514913 83653685 83513155 83468456 83513632 83514730 83468540 83532853 83759459 83759820 83759620 83615067 83513053 83513255 83584432 83584413 83649880 83651996 83652137 83514310 83514727 83468283 83532571 83651969 83579459 83583976 83579800 83514080 83514165 83514167 83533733 83533787 83514204 83514248 83514368 83532562 83532617 83514637 83514851 83514908 83537260 83537453 83537628 83513627 83513710 83513735 83513784 83513876 83468605 83468696 83468721 83468749 83512962 83513190 83513353 83513400 83649536 83649625 83649652 83649656 83652115 83651857 83615154 83651934 83649686 83649714 83649777 83651717 83651758 83651781 83651543 83614798 83614805 83614994 83615059 83615062 83615081 83615111 83615169 83649805 83649809 83649819 83615217 83615244 83649829 83649866 83649874 83649884 83615777 83615783 83615815 83615848 83615856 83651588 83651615 83651627 83616104 83616139 83651639 83651423 83651475 83651513 83651514 83651527 83616189 83650817 83650900 83649426 83649433 83652006 83652010 83652057 83584344 83584422 83579533 83579540 83583965 83583978 83584084 83584167 83584169 83584211 83757067 83759292 83759534 83759774 83759839 83759552 83759380 83760190 83760235 83759867 83653691 83759929 83759943 83532520 83514054 83614972 83616133 83649817 83651958 83651835 83583973 83513582 83513932 83514169 83514781 83514827 83759471 83615220 83615889 83649863 83584048 83584226 83615772 83616073 83649563 83650660 83651562 83756977 83760268 83759859 83514759 83615085 83614963 83614983 83615778 83649683 83651624 83651655 83514990 83537338 83513105 83514093 83514247 83652894 83759589 83616084 83649711 83651876 83537348 83579506 83579854 83584047 83513012 83468386 83514976 83584232 83614911 83616050 83532616 83651744 83651759 83651492 83468744 83759477 83468729 83537334 83513164 83513825 83616191 83760238 83760263 83760012 83514273 83514357 83616013 83649870 83650840 83651910 83651745 83649487 83651833 83513106 83513471 83532822 83533701 83513428 83651964 83759693 83615913 83468350 83468651 83512977 83514494 83651500 83653841 83649527 83614971 83615078 83615133 83615883 83649544 83650890 83652234 83652848 83651818 83651471 83512971 83584162 83514549 83756945 83468305 83584177 83584375 83532810 83537366 83512937 83513194 83468325 83468711 83615092 83615139 83615236 83652029 83651886 83651962 83651483 83614888 83615045 83616015 83616098 83616108 83649591 83649758 83651961 83651486 83615929 83759924 83512862 83513214 83616006 83616010 83649421 83649868 83652908 83756829 83759877 83513987 83514308 83651600 83616225 83650857 83514182 83468750 83615129 83614936 83649882 83651442 83579891 83514403 83756925 83584251 83514274 83514610 83614771 83615160 83616094 83651582 83532770 83514416 83514645 83610195 83615837 83616113 83651566 83759455 83653840 83651989 83651512 83513741 83514365 83532749 83759863 83468609 83468275 83468328 83616185 83650757 83650878 83652765 83651454 83584090 83513727 83514400 83515035 83615782 83615942 83649480 83652149 83651461 83514932 83533518 83759816 83615792 83649651 83514731 83756990 83760018 83614874 83649799 83513499 83615906 83650903 83651724 83584059 83537632 83760005 83614822 83649523 83649697 83652038 83651892 83651464 83513114 83614929 83615895 83652060 83514897 83756845 83468435 83756865 83652139 83615242 83615819 83649617 83513822 83514012 83513760 83468639 83513699 83759301 83615828 83649555 83651630 83468490 83615813 83652851 83584427 83514311 83537583 83583953 83616216 83652203 83651568 83513004 83514541 83514778 83759897 83513297 83514937 83533567 83651949 83651432 83614957 83615779 83616088 83649712 83649718 83757140 83615147 83615165 83615179 83615773 83615940 83649701 83652826 83652845 83651861 83651554 83759868 83532698 83513457 83468475 83514388 83584178 83532598 83513915 83583972 83584273 83614824 83616055 83616060 83649629 83649821 83651952 83513307 83514195 83515013 83651453 83615208 83584080 83649720 83579748 83615805 83616089 83616195 83649901 83579613 83468466 83537580 83760213 83614838 83652059 83651970 83579449 83579636 83649871 83759953 83759954 83614966 83653677 83651770 83513374 83514320 83515007 83532682 83468287 83468660 83759438 83513806 83756856 83579706 83649849 83652892 83651467 83615243 83514790 83513578 83513613 83514251 83514301 83614820 83614960 83614995 83615914 83616012 83649455 83649500 83649736 83649853 83652235 83468735 83759842 83514479 83514888 83532339 83537541 83579707 83614887 83615070 83615762 83615963 83649726 83652898 83651707 83651716 83651822 83651598 83584076 83514794 83649687 83649699 83652179 83652091 83615760 83615855 83649596 83652278 83514148 83514438 83513639 83468423 83514440 83468309 83468627 83759869 83614879 83615987 83616186 83537625 83651507 83512897 83756774 83759363 83614978 83651811 83651579 83468752 83513962 83649582 83651591 83614803 83537532 83514340 83512888 83533580 83514155 83514200 83533657 83514222 83514232 83514290 83514355 83532407 83532584 83514475 83514589 83532737 83532796 83514820 83514880 83514909 83514985 83537122 83537130 83537364 83537391 83537506 83537516 83537553 83513701 83468306 83468372 83468682 83468690 83468725 83513215 83513305 83513349 83513438 83513483 83513520 83649519 83649530 83649552 83649559 83649597 83649644 83652109 83652120 83651843 83651919 83651943 83649704 83649787 83649790 83651981 83651729 83651735 83651782 83651795 83651821 83651551 83614854 83614896 83614902 83615068 83615083 83649858 83649903 83656378 83615912 83615935 83615947 83651563 83651590 83651599 83615974 83616001 83616025 83616075 83616116 83616117 83651435 83616246 83650803 83652155 83652246 83649435 83649449 83652254 83652284 83652077 83652788 83652823 83584326 83579565 83579576 83579848 83579858 83584218 83584235 83759687 83759698 83759446 83653770 83653635 83759974 83653541 83513862 83514422 83515015 83649441 83649621 83651635 83651658 83514383 83514802 83533479 83759521 83614928 83651651 83614852 83615865 83615966 83649636 83649692 83652146 83651982 83584184 83513795 83615841 83649456 83649502 83650683 83513766 83513970 83468448 83651510 83615145 83649492 83579650 83513696 83468445 83514844 83610170 83616040 83649420 83649498 83649751 83649850 83649860 83513350 83514270 83759399 83760266 83759862 83615120 83615128 83615215 83651431 83532264 83532375 83615952 83651761 83579743 83615022 83615780 83649611 83649637 83649807 83652184 83652021 83651863 83514945 83468378 83759447 83759644 83468751 83650830 83652103 83759645 83759978 83615957 83649899 83513482 83514121 83514690 83651444 83614777 83614851 83616162 83616137 83651723 83649484 83650881 83537414 83512983 83513355 83514395 83759725 83583998 83468258 83532583 83537074 83513269 83513679 83515037 83614908 83615789 83616236 83650795 83609780 83614799 83614827 83615122 83615873 83649473 83584201 83759310 83756820 83757241 83512886 83513027 83615209 83615978 83615986 83616083 83616167 83651754 83537081 83756866 83649488 83652037 83514504 83532647 83468553 83513492 83513917 83609755 83615137 83616165 83649514 83652870 83583999 83579625 83513357 83537159 83514677 83652245 83513402 83514188 83615050 83615968 83651897 83652876 83651497 83756870 83614907 83615781 83652866 83513306 83513720 83584392 83616251 83649428 83649765 83651749 83651426 83579906 83513240 83537448 83614816 83614821 83615204 83615965 83616206 83651912 83651799 83651652 83579543 83584067 83513268 83513309 83513572 83513859 83513930 83759281 83759803 83759968 83649762 83514921 83513880 83759572 83513609 83513673 83760240 83615066 83615919 83616135 83649667 83651604 83514992 83533783 83514711 83514829 83649459 83649614 83651663 83512872 83514971 83756799 83615227 83615973 83616039 83616106 83616176 83649856 83649885 83651503 83614897 83614975 83649624 83649878 83652102 83651837 83651416 83513264 83514724 83532724 83757215 83468353 83468428 83649693 83759864 83514982 83468256 83468504 83616072 83649761 83759742 83579657 83609886 83615108 83615923 83651872 83651946 83651670 83513180 83514086 83514752 83514838 83579575 83616233 83616047 83649859 83610200 83532322 83533488 83513352 83513518 83513905 83757026 83515014 83584412 83651474 83579714 83614931 83615840 83616031 83652062 83759464 83759627 83615931 83615956 83652160 83652090 83514826 83514850 83513029 83513458 83513532 83579640 83514128 83468402 83615098 83615235 83615962 83652801 83759871 83583952 83532675 83513448 83584260 83584383 83537357 83514319 83651445 83614903 83615206 83649516 83532837 83615104 83615167 83653706 83649802 83651533 83651613 83651679 83579614 83614758 83614917 83615203 83615898 83649439 83652276 83759792 83615807 83649869 83651838 83651895 83651417 83533817 83514048 83514441 83537458 83579771 83532699 83579672 83651538 83609911 83615808 83615832 83649772 83756791 83759852 83513683 83512892 83759491 83759714 83759788 83614828 83651844 83652891 83513445 83513956 83514262 83514899 83468560 83579497 83514358 83514503 83514874 83614817 83615118 83583961 83584264 83584424 83468669 83468716 83651994 83652135 83651659 83616062 83616160 83649579 83649639 83649877 83614958 83651528 83615250 83579682 83513219 83468330 83616142 83514149 83651768 83651421 83513143 83513586 83759737 83760216 83759866 83584319 83649723 83649876 83652016 83651888 83514983 83533603 83533702 83756841 83649511 83649695 83615144 83615860 83616229 83537253 83533480 83533597 83514042 83514142 83514173 83533704 83514302 83514307 83514336 83532513 83532643 83514454 83514555 83532741 83532747 83532771 83514858 83537084 83514935 83514963 83515034 83537134 83537160 83537252 83537370 83533806 83513565 83513611 83513745 83513759 83513773 83513907 83513935 83468269 83468471 83468482 83468535 83468541 83468614 83468635 83468665 83513103 83513200 83513381 83513414 83649550 83649575 83649605 83649633 83649657 83649681 83652863 83651866 83651899 83649722 83649779 83651986 83651684 83651713 83651715 83651721 83651736 83651784 83651561 83614924 83614982 83615113 83615126 83615184 83615186 83615200 83615219 83615225 83615226 83649855 83649867 83649875 83649908 83615969 83615989 83616011 83616058 83616121 83616126 83616169 83616187 83651673 83651430 83651504 83650879 83652167 83652172 83652253 83649457 83649462 83652033 83584321 83584358 83584407 83579750 83584026 83584073 83584131 83584145 83584180 83584248 83584280 83757012 83759404 83759294 83759778 83759804 83759849 83759583 83759878 83759958 83756915 83513398 83513524 83514225 83649638 83537178 83537241 83614939 83616074 83652066 83651686 83468259 83468592 83615228 83652285 83651646 83651499 83759588 83468597 83514191 83615183 83616008 83649640 83652011 83651788 83584403 83533539 83513791 83514278 83651671 83614883 83649585 83650867 83537605 83514462 83616033 83649476 83651457 83537382 83615052 83651694 83656303 83513995 83615764 83615875 83615897 83616080 83651583 83614767 83615218 83649437 83649622 83652031 83651959 83651539 83512943 83513331 83513537 83468292 83468503 83533995 83533681 83584193 83513138 83513634 83513866 83650807 83759854 83614849 83649864 83584205 83512932 83651466 83614847 83615074 83614880 83616020 83614818 83614926 83616064 83650559 83652159 83649468 83649734 83651939 83532553 83532644 83514687 83515011 83584133 83579725 83514229 83468495 83468663 83537524 83514550 83759618 83653741 83616111 83652028 83651756 83615971 83652061 83651666 83649794 83615993 83759383 83614953 83615214 83616151 83649415 83649739 83652074 83652095 83651728 83651812 83651574 83651625 83760160 83513373 83513467 83651765 83614770 83615043 83649755 83649771 83649833 83513577 83468342 83513122 83468297 83514854 83514254 83615032 83615824 83616228 83649430 83584174 83579675 83584377 83584138 83584214 83615925 83650882 83651882 83651618 83579531 83513507 83514090 83650842 83651496 83468340 83468569 83759777 83615210 83651555 83651669 83537167 83759617 83759628 83468672 83468459 83650708 83651979 83651750 83514487 83514527 83532798 83537339 83649698 83468478 83468723 83616000 83649445 83652041 83514293 83513036 83513254 83468666 83513777 83760244 83615882 83649632 83649649 83651764 83514126 83537163 83537630 83513834 83514574 83615202 83649815 83532697 83513657 83513661 83756961 83759750 83759844 83759643 83614914 83616042 83616194 83651436 83615918 83649705 83651734 83513477 83514477 83514965 83759451 83615159 83533917 83579619 83615927 83513051 83759593 83537171 83537369 83615825 83649760 83609796 83760009 83579615 83614846 83616215 83649545 83513678 83514453 83652798 83652816 83652138 83651963 83651706 83651682 83653709 83610175 83614901 83514644 83579925 83584083 83537476 83759879 83513054 83759873 83615816 83615920 83615981 83614892 83615102 83616192 83649565 83609993 83513976 83757002 83760155 83651867 83514620 83512931 83584340 83537407 83513386 83513422 83513955 83514535 83614876 83615820 83615877 83649653 83652099 83651498 83759515 83534021 83513623 83468632 83759421 83614804 83584431 83649783 83649847 83649851 83513035 83651687 83652483 83615959 83579644 83651924 83614961 83651737 83651470 83651491 83651525 83615887 83649501 83651883 83651913 83651610 83759313 83614999 83652020 83652080 83514055 83756816 83513868 83760019 83468670 83579885 83584159 83650782 83651816 83616144 83649618 83756879 83759870 83514471 83579616 83514118 83514209 83514473 83537059 83759556 83649465 83649806 83652204 83537337 83537531 83468390 83759896 83532587 83513622 83514946 83615012 83615785 83615998 83649423 83651887 83651477 83610150 83649557 83615881 83615958 83616065 83616219 83756986 83652070 83652096 83651549 83615822 83649477 83615093 83579908 83533822 83512956 83468356 83760072 83614965 83615945 83514098 83537141 83651826 83515018 83533584 83533758 83468452 83468676 83757143 83468429 83757068 83614826 83649475 83649518 83651695 83651419 83651526 83759505 83513635 83652158 83652032 83579775 83614774 83584262 83512894 83514168 83514175 83514227 83532613 83532650 83514447 83514511 83514536 83514812 83514896 83514902 83515031 83537570 83537650 83537651 83513659 83514005 83514041 83468264 83468408 83468532 83513010 83513280 83513419 83513449 83649510 83649554 83649610 83649612 83649659 83652121 83651929 83649694 83649730 83649748 83651954 83651965 83651985 83651987 83651700 83651702 83651793 83651831 83614935 83614964 83615153 83615193 83649796 83649800 83649830 83649888 83649906 83615818 83615904 83615944 83651597 83616021 83616101 83616122 83651661 83651415 83651458 83651515 83650853 83649434 83649436 83652258 83651999 83652000 83579586 83579702 83579711 83579730 83579884 83584035 83584066 83584101 83584108 83757042 83759403 83759509 83759754 83759812 83759843 83760209 83760255 83653734 83759902 83757266 83757220 83514787 83615229 83615230 83649567 83579779 83584316 83468336 83514439 83533719 83513119 83649416 83649446 83649767 83652124 83584105 83615107 83615936 83651614 83653746 83653666 83468566 83534020 83513098 83759437 83760163 83651967 83533677 83513703 83513946 83513986 83760006 83614853 83649463 83649792 83651881 83579481 83579732 83579830 83514034 83468329 83514153 83514257 83759689 83614752 83615932 83532324 83468300 83759841 83616036 83616154 83514556 83653756 83513842 83514276 83532820 83615029 83615020 83615195 83616125 83649581 83649801 83584362 83614882 83615132 83649513 83650792 83651542 83512853 83514548 83468313 83584399 83513663 83757165 83759845 83649497 83649732 83649782 83579457 83760232 83514199 83532420 83609863 83615099 83616071 83649471 83615086 83615930 83649795 83651829 83650832 83652225 83468363 83468438 83514334 83468377 83533676 83513517 83468487 83579509 83609759 83615885 83651592 83653720 83651451 83615131 83512998 83513716 83537622 83614947 83614891 83614895 83615845 83649466 83651800 83651871 83579747 83653721 83615127 83615168 83615221 83513931 83514096 83514903 83515000 83533505 83616046 83649592 83649678 83579570 83579755 83468420 83759535 83513283 83513702 83514258 83514461 83514732 83651691 83614932 83616059 83649907 83651463 83757050 83756853 83615149 83649413 83579532 83513887 83468339 83468357 83615768 83616099 83616199 83649818 83651697 83579856 83584119 83514795 83532612 83615161 83615756 83615787 83615905 83651824 83579928 83583993 83532278 83532836 83759510 83468398 83514833 83759967 83513452 83513851 83759786 83614941 83649486 83649674 83649834 83649872 83651429 83514702 83513218 83514428 83614946 83615938 83651550 83759585 83759657 83656328 83614970 83615143 83615892 83649482 83649515 83615867 83616238 83513713 83759582 83759344 83651780 83651601 83614920 83614976 83584092 83615888 83649865 83513125 83533554 83514281 83532528 83513584 83533652 83537617 83537363 83759569 83759659 83756927 83468626 83579652 83579684 83579933 83616200 83649490 83649616 83652086 83514502 83537345 83649474 83649898 83651690 83651506 83615223 83532327 83513317 83759462 83759810 83514315 83533868 83616041 83649655 83651859 83651796 83651448 83609838 83649494 83649690 83651725 83652005 83651584 83756882 83759565 83759346 83615021 83616241 83515001 83532586 83514448 83537356 83615798 83651878 83651685 83651414 83651450 83533667 83513397 83468324 83514044 83513783 83614787 83616038 83649509 83649668 83468461 83514117 83584158 83584346 83759584 83615033 83649747 83513337 83514696 83514765 83468347 83468523 83579767 83615072 83615188 83615984 83616063 83649461 83649891 83652008 83651558 83756834 83651623 83651674 83513821 83514287 83759353 83513734 83579746 83468590 83468726 83512883 83514508 83514840 83537484 83652233 83649558 83468462 83533892 83514443 83514987 83759986 83615084 83615769 83649708 83652153 83468555 83513281 83759641 83468354 83468364 83532578 83537606 83513078 83513133 83513172 83513519 83513562 83579588 83533647 83615116 83616188 83616239 83649520 83651922 83651688 83651647 83583951 83651565 83651643 83614775 83757033 83652141 83651849 83651862 83651917 83649470 83614755 83651757 83651637 83514433 83514964 83512952 83513531 83468615 83759847 83614754 83616096 83514255 83651752 83513902 83532258 83514174 83514884 83468606 83615010 83651482 83514734 83756930 83513046 83513569 83614835 83649442 83579641 83579841 83579905 83584382 83514638 83537060 83537061 83512863 83512944 83514190 83514210 83514363 83514397 83532436 83514754 83514786 83514825 83514894 83537234 83537388 83537501 83513549 83513557 83513558 83513689 83513816 83513884 83513928 83514019 83468267 83468446 83468485 83468647 83468697 83468727 83513249 83513328 83513354 83649485 83649491 83649504 83649522 83649531 83649568 83649574 83649635 83649648 83651902 83651920 83651940 83649773 83649789 83651704 83651785 83651536 83614843 83614921 83614930 83614933 83614951 83614956 83649793 83615755 83615757 83615794 83615804 83615826 83615838 83615850 83615858 83615886 83615901 83615907 83615928 83615951 83651606 83651636 83615990 83616091 83650662 83651640 83651653 83651662 83651676 83651422 83651427 83651456 83651493 83651511 83649452 83649479 83652283 83651992 83652002 83652017 83652034 83652036 83652092 83584433 83579589 83579600 83579634 83579700 83579769 83579780 83579845 83579859 83584051 83584170 83610245 83757055 83759328 83759791 83653781 83759846 83760191 83760097 83759909 83759977 83759957 83537646 83757115 83513629 83616119 83650827 83468304 83468557 83513165 83513209 83533703 83534019 83651564 83614950 83615057 83616076 83649533 83651440 83537432 83584230 83614954 83615916 83759811 83649764 83652024 83651611 83651656 83584181 83584419 83468397 83760168 83759887 83615158 83649598 83649602 83652820 83537064 83579821 83513778 83614980 83532512 83649665 83652007 83651462 83513552 83468314 83514911 83654208 83615862 83615910 83649784 83652612 83514709 83759740 83537285 83513470 83514623 83615874 83579536 83616181 83649606 83584310 83584405 83615002 83615796 83616150 83649827 83651953 83514561 83468326 83759611 83537220 83513329 83514757 83652804 83651836 83651535 83756848 83514231 83514804 83615211 83615953 83615123 83615174 83649713 83651603 83649467 83468280 83537135 83584207 83579443 83514133 83514354 83514408 83515008 83584209 83513546 83759751 83468681 83614753 83614955 83615997 83651465 83579758 83584135 83579878 83616114 83649620 83649671 83649828 83651868 83651726 83653752 83651995 83651581 83615006 83615087 83615190 83615852 83584103 83514393 83532723 83615964 83651508 83532538 83537475 83757037 83513855 83759795 83653871 83615140 83615972 83616141 83649845 83579633 83513830 83759501 83584113 83513468 83616138 83615994 83649669 83650870 83652819 83651930 83579546 83514376 83537344 83616024 83652869 83653710 83512869 83513567 83513960 83514681 83615101 83649499 83649769 83649788 83651984 83651718 83653783 83615763 83652019 83651437 83584079 83756952 83759796 83614900 83649854 83651412 83537647 83614927 83615795 83616190 83649507 83649660 83651680 83512919 83514292 83468417 83468460 83468484 83615125 83615786 83649643 83759899 83579609 83468279 83759382 83650818 83652078 83651845 83651905 83651612 83579764 83513279 83468623 83757029 83759874 83759608 83759632 83615189 83649879 83584137 83614885 83615000 83651608 83514344 83532563 83468481 83584117 83584303 83514518 83532274 83514187 83514770 83513361 83759342 83759981 83615151 83652228 83652841 83651570 83651578 83584352 83614802 83615879 83649447 83649642 83649679 83651755 83532609 83537460 83537657 83615861 83649517 83651468 83615110 83513095 83513154 83513245 83514513 83579932 83532421 83584292 83513233 83513304 83759865 83584004 83615896 83649743 83651701 83651589 83579511 83615048 83652128 83651505 83757027 83614943 83616123 83652136 83652730 83757040 83532800 83468272 83514327 83514704 83537092 83513508 83579591 83533622 83579683 83514045 83615024 83615026 83615752 83651484 83512963 83513077 83513583 83615176 83652027 83651942 83513598 83532603 83651936 83652114 83579557 83579534 83584123 83512972 83513906 83514377 83514755 83468465 83468618 83615037 83615871 83468642 83756892 83649846 83651975 83651771 83614913 83615857 83616102 83651518 83614918 83614925 83649623 83649670 83649749 83650895 83579794 83532789 83513070 83513533 83514669 83579903 83651950 83615187 83616131 83649528 83468317 83513139 83513421 83584109 83514223 83579727 83760178 83615058 83615926 83649495 83651502 83537395 83468307 83468694 83513597 83759325 83760176 83759928 83614910 83615117 83652229 83651991 83468544 83468686 83614871 83614919 83615162 83649489 83652844 83759944 83651672 83653766 83614967 83614981 83651798 83514217 83514282 83513472 83533707 83513481 83513758 83616221 83649650 83649677 83652079 83651532 83537146 83537417 83514617 83584023 83614796 83615985 83649432 83649721 83759891 83649600 83649641 83650737 83651911 83651699 83584106
Nazwa wnioskodawcy
TAURON Dystrybucja Pomiary Spółka z o.o.
Adres
Tarnów, 33-100, Kryształowa 1/3
Data legalizacji
2023-03-30
Data ważności legalizacji
2027-03-30
OUM
Kraków
do góry