Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

ZT 11/2023


Nr decyzji
ZT 11/2023
Znak zatwierdzenia typu
PL T 23 11
Nazwa przyrządu pomiarowego
zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 114 m3, posadowione na stałe
Producent przyrządu pomiarowego
Automatic Systems Engineering sp. z o.o.
Kod
80-557
Miasto
Gdańsk
Ulica
ul. Narwicka 6
Kraj
Polska
Data wydania
2023-03-30
Data obowiązywania od
Data obowiązywania do
2033-03-30
Decyzja powiązana
Uwagi
-
Cofnięto
nie
do góry