Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r20806649549,Termometr-szklany-cieczowy.html
2019-12-14, 22:30

Termometr szklany cieczowy


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Termometr szklany cieczowy
Symbol laboratorium
Nr pracowni
101
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
temperatura
Zakres pomiarowy/metoda
w punkcie potrójnym H2O (0,01 °C)
Niepewność rozszerzona
0,005 °C
cena

286 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-