Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r20425689486375,Plyta-pomiarowa-za-pomoca-maszyny-WMP.html
2019-11-11, 23:57

Płyta pomiarowa - za pomocą maszyny WMP


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Płyta pomiarowa - za pomocą maszyny WMP
Symbol laboratorium
Nr pracowni
43
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
płaskość
Zakres pomiarowy/metoda
przekątna od 501 mm do 600 mm
Niepewność rozszerzona
0,5 µm
cena

481 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
wymiary płyty nie mogą przekraczać (500 x 700) mm
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
max (0 x 500) µm