Nawigacja

Certyfikat MID

PL 15 001/MI-006 uzup. 1


Nr certyfikatu / Certificate no
PL 15 001/MI-006 uzup. 1
Rodzaj certyfikatu / Category
Certyfikat badania typu WE
Nazwa przyrządu pomiarowego / Measuring instrument
Waga automatyczna
Szczegółowy rodzaj przyrządu / Measuring instrument
 
Typ / Type
WMTP
Data wydania / Released from
2016-04-19
Data obowiązywania od / Valid from
2016-04-19
Data obowiązywania do / Valid until
2025-12-22
Jednostka notyfikowana / Notified body
Główny Urząd Miar - JN 1440
Certyfikat powiązany / Related certificate
Uwagi / Remarks
 
Język / Language
pl
Cofnięto / Withdrawn
nie
Wnioskodawca nazwa / Applicant's name
Zakład Mechaniki Precyzyjnej i Usług Technicznych s.c., B. Uszyńska, W. Uszyński
Wnioskodawca kod / Applicant's postal code
48-303
Wnioskodawca miasto / City
Nysa
Wnioskodawca ulica / Street
ul. Jarosława Iwaszkiewicza 12
Wnioskodawca NIP / Applicant's fiscal no
 
Wnioskodawca REGON / Applicant's National Business Registry Number
 
Wnioskodawca kraj / Applicant's country
Polska
Producent nazwa / Manufacturer's name
Zakład Mechaniki Precyzyjnej i Usług Technicznych s.c., B. Uszyńska, W. Uszyński
Producent kod / Postal code
48-303
Producent miasto / City
Nysa
Producent ulica / Street
ul. Jarosława Iwaszkiewicza 12
Producent NIP / Manufacturer's fiscal no
 
Producent REGON / Manufacturer's National Business Registry Number
 
Producent kraj / Manufacturer's country
Polska
do góry