Wgłębnik Knoopa


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wgłębnik Knoopa
Symbol laboratorium
Nr pracowni
73
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
wymiar - kąty
Zakres pomiarowy/metoda
(130 ÷ 180)°
Niepewność rozszerzona
5'
cena

143 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-