Nawigacja

Certyfikat MID

PL 18 002/MI-005


Nr certyfikatu / Certificate no
PL 18 002/MI-005
Rodzaj certyfikatu / Category
Certyfikat badania typu UE
Nazwa przyrządu pomiarowego / Measuring instrument
Instalacja pomiarowa do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda
Szczegółowy rodzaj przyrządu / Measuring instrument
Instalacja pomiarowa do LPG zamontowana na cysternie samochodowej
Typ / Type
IPM-01-xx lub IPM-01-xx-F
Data wydania / Released from
2018-10-22
Data obowiązywania od / Valid from
-
Data obowiązywania do / Valid until
2028-10-22
Jednostka notyfikowana / Notified body
Główny Urząd Miar - JN 1440
Certyfikat powiązany / Related certificate
Uwagi / Remarks
-
Plik / Scan of certificate
Język / Language
pl
Cofnięto / Withdrawn
nie
Wnioskodawca nazwa / Applicant's name
"AUREX LPG" Sp. z o.o.
Wnioskodawca kod / Applicant's postal code
05-552
Wnioskodawca miasto / City
Kolonia Mrokowska
Wnioskodawca ulica / Street
ul. Ogrodowa 34
Wnioskodawca NIP / Applicant's fiscal no
-
Wnioskodawca REGON / Applicant's National Business Registry Number
-
Wnioskodawca kraj / Applicant's country
Polska
Producent nazwa / Manufacturer's name
"AUREX LPG" Sp. z o.o.
Producent kod / Postal code
05-552
Producent miasto / City
Kolonia Mrokowska
Producent ulica / Street
ul. Ogrodowa 34
Producent NIP / Manufacturer's fiscal no
-
Producent REGON / Manufacturer's National Business Registry Number
-
Producent kraj / Manufacturer's country
Polska
do góry