Wzorzec refraktometryczny ciekły – za pomocą refraktometru (wzorcowanie)


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wzorzec refraktometryczny ciekły – za pomocą refraktometru (wzorcowanie)
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
współczynnik załamania światła
Zakres pomiarowy/metoda
n = (1,3 ÷ 1,7)
Niepewność rozszerzona
0,00002
cena

455 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Podana cena obejmuje wykonanie wzorcowania w jednej długości fali i w trzech temperaturach. Za każdą dodatkową długość fali (też trzy temperatury) należy doliczyć 2 rbg pomnożone przez stawkę godzinową.
Kontakt

Elżbieta Mendoń; e-mail: elzbieta.mendon@gum.gov.pl; tel.: 22 581 95 17