Wzorce (achromatyczne i barwne) w geometrii pomiaru d:8°


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wzorce (achromatyczne i barwne) w geometrii pomiaru d:8°
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
Parametry kolorymetryczne L*, a*, b* (dla jednego iluminantu i dwóch obserwatorów kolorymetrycznych)
Zakres pomiarowy/metoda
(400 ÷ 700) nm, co 10 nm
Niepewność rozszerzona
niepewność przykładowego wzorca białego L* ± 0,24; a* ± 0,005; b* ± 0,007
cena

650 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

tel: 22 581 94 36, 22 581 94 95, e-mail: sylwia.gornik@gum.gov.pl alicja.zydorowicz@gum.gov.pl