Mikrofon pomiarowy klasy LS1 lub WS1


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Mikrofon pomiarowy klasy LS1 lub WS1
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
poziom skuteczności ciśnieniowej - moduł i kąt fazowy
Zakres pomiarowy/metoda
20 Hz ÷ 12,5 kHz
Niepewność rozszerzona
LS1: 0,03 dB; WS1: 0,05 dB przy częstotliwości 250 Hz
cena

2470 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
Liczba rbg dotyczy wzorcowania w całym zakresie częstotliwości. Niepewność zależy od częstotliwości pomiarowej.
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt
Danuta Dobrowolska: danuta.dobrowolska@gum.gov.pl ; tel. 22 581 9123