Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r1865242480,Wibrometr-laserowy.html
2020-11-30, 04:56

Wibrometr laserowy z wyjściem analogowym


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wibrometr laserowy z wyjściem analogowym
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
czułość w funkcji częstotliwości
Zakres pomiarowy/metoda
0,2 Hz ÷ 10 kHz od 25 do 34 pkt. pom.
Niepewność rozszerzona
0,3 % ÷ 1,1 % zależnie od częstotliwości
cena

1820 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt
Zbigniew Siejda zbigniew.siejda@gum.gov.pl tel. 22 581 9207